Mokinių pasiekimai


Standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti. Daugiau informacijos galima rasti Nacionalinio egzaminų centro tinklapyje.

2019 metų testų rezultatai 2 klasė ir 4 klasė

2018 metų testų rezultatai 2 klasė ir 4 klasė

2017 metų testų rezultatai 2 klasė ir 4 klasė

2016 metų testų rezultatai 2 klasė ir 4 klasė

2015 metų testų rezultatai 4 klasė

2014 metų testų rezultatai 4 klasė