100.

100-dienis.

100-dienis mokykloje.

100 dienų pirmokai mokykloje.

100-dienį pirmokai mokykloje švenčia!