Pradinis ugdymas


2023-2024 m. m. Pamokų tvarkaraštis

1 pamoka           8:00 – 8:45

2 pamoka           9:00 – 9:45

3 pamoka           10:00 – 10:45

4 pamoka           11:05 – 11:50

5 pamoka           12:10 – 12:55

6 pamoka           13:10 – 13:55

2023 – 2024 mokslo metai
I pusmetis 2023-09-01 – 2024-01-19
II pusmetis 2024-01-22 – 2024-06-11
Atostogos
Rudens 2023-10-30 – 2023-11-03
Žiemos (Kalėdų) 2023-12-27 – 2024-01-05
Žiemos 2024-02-19 – 2024-02-23
Pavasario (Velykų) 2024-04-02 – 2024-04-05

Neformalusis ugdymas


2023-2024 m. m. Neformalaus švietimo būrelių tvarkaraštis

Mieli tėveliai, norint lankyti mūsų mokyklos būrelį, būtina užpildyti el. prašymo formą (užtruksite kelias minutes). Prašymą pildote kiekvienam būreliui atskirai (pvz.: jei vaikas lankys šokio ir muzikos užsiėmimus, pildote dvi formas).

Nuoroda į prašymo formą –> https://forms.gle/S9VD4Ui4aNyR1YBu6

Priešmokyklinis ugdymas


Nuotolinis mokymas


Mokinių pasiekimai


Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP)

Patikrinimo tikslai:

  • suteikti grįžtamąjį ryšį apie kiekvieno mokinio žinias ir gebėjimus mokiniams, jų tėvams ir mokytojams;
  • padėti mokiniams siekti geresnių rezultatų ir suteikti pagalbą mokymosi pagalbą spragų turintiems mokiniams;
  • suteikti objektyvią informaciją apie bendrą mokinių pasiekimų lygį mokytojams, mokyklai ir savivaldybei.

Ketvirtos klasės mokiniams vyksta du patikrinimai: skaitymo ir matematikos. Mokinių pasiekimų patikrinimo užduotys yra rengiamos pagal mokyklose įgyvendinamas ugdymo programas, tikrinama iš to, ko vaikai mokėsi.

Daugiau informacijos galima rasti  https://www.nsa.smm.lt/egzaminai-ir-pasiekimu-patikrinimai/nmpp/ tinklapyje.

 

2019 metų testų rezultatai 2 klasė ir 4 klasė

2018 metų testų rezultatai 2 klasė ir 4 klasė

2017 metų testų rezultatai 2 klasė ir 4 klasė

2016 metų testų rezultatai 2 klasė ir 4 klasė