Projektai


Vaiko gerovės komisija


Tyrimai rodo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.

 

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, logopedu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

VGK VEIKLOS PLANAS 2023-2024 M. M.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS TVARKOS APRAŠAS 2021 m

Vaiko gerovės komisijos nariai:

1. Kristina Zabielė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;

2. Aleksandra Pampikienė – logopedė;

3. Neringa Kačkienė – psichologė;

4. Kristina Budrytė – specialioji pedagogė;

5. Milda Kryžanauskienė – socialinė pedagogė;

6. Meda Sadeckienė – specialioji pedagogė.

Patyčių ir smurto prevencija


Dokumentai


Praleistų pamokų pateisinimas


Prašome užpildyti formą

UTA


UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) ĮGYVENDINIMAS

UTA komandos sudėtis mokykloje:

  1. Kristina Zabielė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
  2. Jurgita Sizovienė – mokytoja metodininkė
  3. Rasita Petrulevičienė – vyresnioji mokytoja

UTA veiksmų planas mokykloje

Tėvams apie UTA 

UTA renginių ir mokymų planas:

Naudingos nuorodos:

Karjeros ugdymas


Karjeros ugdymas– reikšminga bendrojo ugdymo mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis
besimokantiems išlieka svarbus visą gyvenimą. Vaikas (0-14metų ) fiziškai ir psichiškai vystosi.
Formuojasi jo savivaizdis (polinkiai, nuostatos, interesai, poreikiai), kuris ateityje lems profesijos
pasirinkimą.

Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų
žmogui jo karjeros kelyje. Jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių,
supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos
planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

Karjeros kompetentingumo ugdymo mokykloje (1-4 klasių) uždaviniai būtų:
 Savęs pažinimas;
 Savo gyvenimo valdymo reikšmės supratimas;
 Savęs kaip darbuotojo suvokimas;
 Žinių apie darbuotojus įgijimas;
 Tarpasmeninių įgūdžių įgijimas;
 Gebėjimas save objektyviai pateikti;
 Pagarbos kitiems žmonėms ir jų darbui įgijimas;
 Žinių apie įvairių profesijų darbuotojus įgijimas;
 Darbo kaip vertybės supratimas;
 Teigiamos savimonės ugdymas.

 

Mūsų mažųjų pirmoji karjeros ugdymo edukacija „Pasimatuok šuniuko kirpėjo profesiją“.

Edukacija supažindino su šuniuko anatomija ir priežiūra. Mokiniai įsigilino į šunų parodų subtilybes.

Daugiausiai vaikams džiaugsmo ir teigiamų emocijų suteikė edukacijos žvaigždė pomeranijos špicas SELMA.

Mokiniai įgytas žinias pasitikrino viktorinos metu.