Projektai


Vaiko gerovės komisija


Tyrimai rodo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.

 

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, logopedu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

VGK VEIKLOS PLANAS 2022-2023 M. M.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS TVARKOS APRAŠAS 2021 m

Vaiko gerovės komisijos nariai:

1. Viktorija Vitkauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;

2. Aleksandra Pampikienė – logopedė;

3. Neringa Kačkienė – psichologė;

4. Kristina Budrytė – specialioji pedagogė;

5. Janina Ovčinikova – socialinė pedagogė;

Patyčių ir smurto prevencija


Dokumentai


Praleistų pamokų pateisinimas


Prašome užpildyti formą

UTA


UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (UTA) ĮGYVENDINIMAS

UTA komandos sudėtis mokykloje:

  1. Viktorija Vitkauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui
  2. Jurgita Sizovienė – mokytoja metodininkė
  3. Rasita Petrulevičienė – vyresnioji mokytoja

UTA veiksmų planas mokykloje

Tėvams apie UTA 

UTA renginių ir mokymų planas:

Naudingos nuorodos: