2020-09-18 d. Vilniaus ,,Pelėdos“ pradinė mokykla su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0039) dėl projekto „Savarankiškas žmogus – laimingas žmogus: pedagogų ir tėvų autoriteto svarba stiprinant vaikų skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius“ įgyvendinimo. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. 

Projekto partneriai – Rietavo sav. Tverų gimnazija, Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija, Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija. 

Projektu siekiama stiprinti tėvų ir pedagogų ryšį su vaikais, lavinant jų skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimus. Šis projektas sudarys palankias sąlygas įtvirtinti mokinių skaitymo ir teksto interpretavimo dalykines žinias bei sustiprins asmenines vaikų kompetencijas kuriant pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius su tėvais, pedagogais ir bendraamžiais. Per mokslo metus bus pasiekta kiekvieno mokinio asmeninė pažanga atsižvelgiant į mokymosi startą bei asmenines raidos galimybes, mokiniui optimalų tempą ir bendrosiose ugdymo programose numatytus reikalavimus. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus suorganizuota 10 kūrybinių dirbtuvių projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojams ir 48 kūrybinės dirbtuvės mokyklos bendruomenei „Draugauk, skaityk ir tobulėk“, po 12 kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių mokyklų. Projekte bus suorganizuotos 2 bendruomeniškumo stovyklos visoms projekte dalyvaujančioms mokykloms „Tėvai vaikams – vaikai tėvams“.

Projekto dalyviai – tėvai, pedagogai ir vaikai vadovausis šiomis pagrindinėmis vertybėmis – empatija, solidarumu, bendru darbu, pasitikėjimu savimi ir vieni kitais. Vaikai, kartu su tėvais ir pedagogais atlikdami kūrybines užduotis, mokysis iš suaugusiųjų kūrybiškumo raiškos pavyzdžio. Ugdytojai skatins vaikus kūrybiškai ir lanksčiai mąstyti, savarankiškai spręsti problemas ir įveikti jiems iškilusius sunkumus, ugdysis pasitikėjimą savimi valdant sudėtingas gyvenimiškas situacijas, mokysis būti empatiški šalia esantiems, o tai padės kurti visaverčius tarpusavio santykius lavinant skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti du stebėsenos rodikliai: ,,ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios mokyklos“ (rodiklio kodas P.N.728) – 4 mokyklos ir ,,Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.382) – 24 asmenys.

  • Vilniaus „Pelėdos“ pradinė mokykla kartu su partneriais: Rietavo sav. Tverų gimnazija, Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija, Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija, pradėjo įgyvendinti vaikų skaitymo ir bendruomenės narių tarpusavio santykių stiprinimo projektą „Savarankiškas žmogus – laimingas žmogus: pedagogų ir tėvų autoriteto svarba stiprinant vaikų skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius“. 2020 m. spalio 14 d. įvyko pirmasis projekte dalyvaujančių mokytojų susitikimas, kurio metu buvo pristatomos autentinės mokyklų patirtys bei išryškinti vaikų skaitymo sunkumai. Kūrybingi mokytojai aptarė įgyvendinamų veiklų planą ir pradėjo kurti autentiškus darbo su vaikais metodus, stiprinant vaikų skaitymo įgūdžius.

Startuojame!

Įsibėgėja trečiokų projektas „Savarankiškas žmogus –
laimingas žmogus: pedagogų ir tėvų autoriteto svarba stiprinant
vaikų skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius“.

Jau įrengtos Skaitymo salelės laukia grįžtančių vaikų, o
tėvus – vaikus – mokytojus kviečia susitikti virtualios kūrybinės
dirbtuvės. Jas ves VŠĮ Vaikų ugdymas direktorė, VDU ŠA doc. dr.
Sigita Burvytė.

Iki malonaus susitikimo!

Mokytojos Jurgita Sizovienė ir Jurga Girjotienė

 

  • Kūrybinės dirbtuvės šeimoms!