Mokykla nuo 2019-2020 m. m. įsitraukė į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansuojamą bei VšĮ Sveikatos mokymų instituto įgyvendinamą fizinio aktyvumo skatinimo projektą – „Aš tėtis ir mama – aktyviai judanti šeima!“.

Projekto tikslas – padėti pradinių mokyklų mokiniams tapti, būti ir išlikti fiziškai aktyviais, įtraukiant šeimos narius ir mokytojus.

Uždaviniai:

1. Motyvuoti ir įgalinti pradinių klasių mokinius tapti, būti ir išlikti fiziškai aktyviais ir suteikti bei įtvirtinti sveikos mitybos supratimą.

2. Įgalinti pradinių klasių mokytojus gebėti skatinti ir palaikyti mokinių fizinį aktyvumą ir sveikos mitybos įpročius.

3. Suformuoti mokinių tėvų sveikos gyvensenos nuostatas visai šeimai.

4. Sukurti pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo skatinimo algoritmą (modelį) ir išplatinti jį visų Lietuvos savivaldybių Visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistams.

2019-2020 m. m. mūsų mokyklos pirmokai projekto vykdymo laikotarpiu aktyviai mankštinosi ir įgijo teorinių fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos žinių. Klasėse kartu su mokytoja prieš pamokas buvo atliekamos mankštos, po pamokų vaikai turėjo galimybę mokykloje lankyti sporto treniruotes.

Į veiklas buvo įtraukti ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai. Kaip motyvaciniai renginiai buvo vykdomi fzinio aktyvumo konkursai, piešinių sveikos mitybos tema konkursai, vasaros sporto stovykla (kurioje dalyvavo net 18 mūsų mokinukų!).

Dalinamės 2020 m. vasaros stovyklos „6 galių valdovai“ akimirkomis:

2020-2021 m. m. tęsiame bendradarbiavimą su projekto organitaroriais ir į veiklas įtraukėme šių metų pirmokus!