Projektai


Vaiko gerovės komisija


Tyrimai rodo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.

 

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, logopedu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

VEIKLOS PLANAS 2021-2022 M. M. – Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS TVARKOS APRAŠAS 2021 m

Vaiko gerovės komisijos nariai:

1. Viktorija Vitkauskienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;

2. Aleksandra Pampikienė – logopedė;

3. Neringa Kačkienė – psichologė;

4. Kristina Budrytė – specialioji pedagogė;

5. Janina Ovčinikova – socialinė pedagogė;

6. Rasita Petrulevičienė – mokytoja;

7. Jadvyga Bučmienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Patyčių ir smurto prevencija


Dokumentai