Projektai


Vaiko gerovės komisija


Tyrimai rodo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.

 

Vaiko gerovės komisijos tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, logopedu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

VEIKLOS PLANAS 2020-2021 M. M. – Vaiko gerovės komisija

TVARKOS APRAŠAS – Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos nariai:

1. Viktorija Urbonaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos pirmininkė;

2. Alina Pampikienė – logopedė;

3. Eimantas Pranauskas – psichologas;

4. Kristina Budrytė – spec. pedagogė;

5. Ginta Gerdvilienė – mokytoja;

6. Aušra Sakalauskienė – mokytoja;

7. Jadvyga Bučmienė – visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Patyčių ir smurto prevencija


Dokumentai