Administracija


ADMINISTRACIJA
PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ KONTAKTAI
Direktorė Jolanta Sereičikienė e.p. rastine@peledos.vilnius.lm.lt

e.p. direktore@peledospradine.lt

tel. 8 524 27001 mob. 8 645 98679

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Viktorija Vitkauskienė e.p. pavaduotoja@peledospradine.lt

tel. 8 644 88075

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Nijolė Osinskienė e.p. nijole@peledospradine.lt

tel. 8 524 18139

Sekretorė Auksė Šileikytė e.p. aukse@peledospradine.lt

tel. 8 524 27001

Mokytojai


MOKYTOJAI (OS)
PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ KONTAKTAI
1 a kl. mokytoja Klaudija Sargelytė e.p. klaudija@peledospradine.lt
1 b kl. vyr. mokytoja Rita Račkauskienė e.p. rita@peledospradine.lt
1 c kl. vyr. mokytoja Aušra Sakalauskienė e.p. ausra@peledospradine.lt
2 a kl. vyr. mokytoja Rasita Petrulevičienė e.p. rasita@peledospradine.lt
2 b kl. mokytoja Margarita Čekanauskaitė e.p. margarita@peledospradine.lt
3 a kl. mokytoja Ieva Sakalauskaitė – Ninelli e.p. ieva@peledospradine.lt
3 b kl. mokytoja Rūta Adomavičienė e.p. ruta@peledospradine.lt
3 c kl. mokytoja Inga Šareikaitė e.p. inga@peledospradine.lt
4 a kl. vyr. mokytoja Jurga Girjotienė e.p. jurga@peledospradine.lt
4 b kl. mokytoja metodininkė Jurgita Sizovienė e.p. jurgita@peledospradine.lt
„Bitučių“ gr. vyr. mokytoja Ingrida Paršuto e.p. ingrida@peledospradine.lt
„Bitučių“ gr. mokytoja Monika Šiurnienė e.p. monika@peledospradine.lt
„Boružėlių“ gr. mokytoja Solveiga Grigaliūnaitė e.p. solveiga@peledospradine.lt
„Boružėlių“ gr. mokytoja Renata Maksimovič e.p. renata@peledospradine.lt
Anglų kalbos mokytoja Sigrida Bernotienė e.p. sigrida@peledospradine.lt
Anglų kalbos mokytoja Irena Bernatavičiūtė e.p. irena@peledospradine.lt
Šokio mokytoja ekspertė Agnė Rickevičienė e.p. agne@peledospradine.lt
Tikybos vyr. mokytoja Alvyda Kvedarienė e.p. alvyda@peledospradine.lt
Muzikos mokytojas Klaidas Kauneckas e.p. klaidas@peledospradine.lt
VDM mokytoja Audronė Čižienė e.p. audrone@peledospradine.lt
VDM mokytoja Marija Ratavičienė e.p. marija@peledospradine.lt

Specialistai


PAGALBĄ TEIKIANTYS SPECIALISTAI
PAREIGOS VARDAS PAVARDĖ KONTAKTAI
Logopedė Aleksandra Pampikienė e.p. aleksandra@peledospradine.lt
Psichologė Neringa Kačkienė e.p. neringa@peledospradine.lt
Specialioji pedagogė Kristina Budrytė e.p. kristina@peledospradine.lt
Socialinė pedagogė Janina Ovčinikova e.p. janina@peledospradine.lt
Bibliotekininkė Elvyra Vaiciukevičienė e.p. elvyra@peledospradine.lt
IT specialistas Darius Bimbiras e.p. darius@peledospradine.lt
Mokytojo(s) padėjėja Livija Žilėnaitė e.p. livija@peledospradine.lt
Mokytojo(s) padėjėja Daiva Pranauskienė e.p. daiva@peledospradine.lt
Mokytojo(s) padėjėja Janina Kindurienė e.p. janina.k@peledospradine.lt

Mokyklos taryba


1. Janina Ovčinikova –socialinė pedagogė – tarybos pirmininkė;

2. Jurgita Sizovienė – mokytoja metodininkė;

3. Ingrida Paršuto – vyresnioji mokytoja;

4. Jurga Girjotienė – vyresnioji mokytoja;

5. Oskaras Tamošaitis – tėvelių atstovas;

6. Jūratė Perminovienė – tėvelių atstovė;

7. Sigita Vaitelė – tėvelių atstovė;

8. Aistė Žemaitaitienė – tėvelių atstovė;

9. Dainius Andziulis – vietos bendruomenės atstovas.

Mokyklos tarybos nuostatai

Mokyklos tarybos veiklos planas 2020

Mokyklos tarybos veiklos planas 2021