Administracija


Robertas Pampikas – direktorius

Viktorija Urbonaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Elvyra Vaiciukevičienė – bibliotekininkė

Nijolė Osinskienė – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Auksė Šileikytė – raštinės vedėja

Mokytojai


Monika Gudeikaitė – „Bitučių“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Ingrida Paršuto – „Bitučių“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Ieva Sakalauskaitė – Nineli –   mokytoja 1 a klasė

Rūta Adomavičienė – mokytoja – 1 b klasė

Inga Šareikaitė – mokytoja – 1 c klasė

Jurga Girjotienė – vyresnioji mokytoja – 2 a klasė

Jurgita Sizovienė – mokytoja metodininkė – 2 b klasė

Rasita Petrulevičienė – vyresnioji mokytoja – 3 a klasė

Rita Račkauskienė – vyresnioji mokytoja – 3 b klasė

Aušra Sakalauskienė – vyresnioji mokytoja – 3 c klasė

Ginta Gerdvilienė  – vyresnioji mokytoja  – 4 a klasė

Margarita Čekanauskaitė – mokytoja 4 b klasė

Irena Bernatavičiūtė – anglų kalbos mokytoja

Sigrida Bernotienė – anglų kalbos mokytoja

Judita Stundžytė – šokių mokytoja

Alvyda Kvedarienė – tikybos mokytoja

Audronė Čižienė – visos dienos mokyklos grupės pedagogė, mokytojo padėjėja.

Renata Maksimovič – visos dienos mokyklos grupės pedagogė

Julija Kuniauskienė –  visos dienos mokyklos grupės pedagogę

Specialistai


Aleksandra Pampikienė – logopedė – metodininkė

mokyklos psichologas – Eimantas Pranauskas.

Mokyklos taryba


1. Viktorija Urbonaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

2. Jurgita Sizovienė – mokytoja;

3. Ingrida Paršuto – mokytoja;

4. Rasita Petrulevičienė – mokytoja – tarybos pirmininkė;

5. Jurgita Šimanauskienė – tėvelių atstovė;

6. Dalia Pošiūnienė – tėvelių atstovė;

7. Jurgita Macijauskaitė – tėvelių atstovė;

8. Edita Ulkienė – tėvelių atstovė;

9. Jurgita Ambrasienė – vietos bendruomenės atstovė.

Mokyklos tarybos nuostatai

Mokyklos tarybos veiklos planas 2020