Susipažinkime! Pokyčio projekto mokykloje komanda:
 1. Robertas Pampikas – direktorius;
 2. Viktorija Urbonaitė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 3. Ieva Sakalauskaitė – Ninelli – RM mokytoja;
 4. Jurgita Sizovienė – mokytoja – mentorė;
 5. Rasita Petrulevičienė – mokytoja;
 6. Inga Šareikaitė – mokytoja;
 7. Rūta Adomavičienė – mokytoja.
Veiklos:
 • 2019 m. gegužės mėnesį vyko visos mokyklos bendruomenės (vaikų, jų tėvų ir mokytojų) apklausa.Šio tyrimo tikslas – atlikti kiekvienos mokyklos, dalyvaujančios projekte, pokyčio tyrimą, apimantį visas tris įtraukiojo ugdymo dimensijas: politiką, kultūrą ir praktiką. Tyrimą vykdo su Mokyklų tobulinimo centru bendradarbiaujanti tyrėjų grupė, kurios vadovė – doc. dr. L. Miltenienė.
 • 2019 m. Birželio 11 d. mūsų mokyklos pokyčio komanda dalyvavo šventiniame projekto ,,Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ renginyje šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje. Tai buvo aštuntosios ,,Renkuosi mokyti!“ mokytojų kartos išleistuvės ir jubiliejinės, dešimtosios, ,,Renkuosi mokyti!“ mokytojų kartos prisistatymas. Džiaugėmės scenoje matydamos į mūsų mokyklą atkeliaujančią mokytoją Ievą Sakalauskaitę – Nineli. O mūsų mokyklai, kaip naujai prisijungiančiai, buvo įteikta dalyvio lentelė. Projekto dalyvius sveikino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas, Vilniaus miesto meras R. Šimašius, Mokyklų tobulinimo centro steigėja M. Vildžiūnienė ir projekto vadovė R. Žižienė. Koncertavo B. Dvariono muzikos mokyklos auklėtiniai ir dainininkė Monika Marija.

 

 • 2019 m. rugsėjo 25 d. vyko mūsų mokyklos pokyčio komandos formavimo sesija, kurios metu geriau pažinome vieni kitus!

 • 2019 m. spalio 28 – 29 dienomis vyko pirmieji mokymai mokyklos pokyčio komandos nariams. Jų metu vyko intensyvios diskusijos apie  ugdymą, jo įgyvendinimą ir pagrindinius uždavinius šiuolaikinei mokyklai. Mokymų metu atlikome kūrybinę užduotį – sukurti pokyčio automobilį ir pasiskirstyti vaidmenis, kas už ką būtų atsakingas, „vežant“ pokyčio projektą. Tikimės, jog tai dar vienas žingsnelis teigiamų pokyčių link!

2019 m. lapkričio 20 d. mokyklos pokyčio komanda susitiko su tyrėjais. Susitikimo metu buvo išsigrynintos mokyklos tobulintinos sritys, stipriosios pusės bei pasiruošta strateginei sesijai su konsultantais. Susitikime taip pat dalyvavo Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos komanda, todėl buvo galimybė kartu padiskutuoti, padėti vieni kitiems, pasidalinti gerąja patirtimi.

Renkuosi mokyti!

2019 m. grudžio 9 d. Mokyklos pokyčio komanda susitiko su konsultantu aptarti paskutinių detalių dėl pokyčio projekto rengimo. Iki gruodžio 13 d. turi būti parengta pokyčio projekto įgyvendinimo ataskaita. Tikimės, jog pusę metų trukę pasirengimo darbai, mokymai, konsultacijos ir diskusijos atneš vaisių!

Ilgai derinome, svarstėme, diskutavome, konsultavomės ir pagaliau turime savo pokyčio projektą! 
Kviečiame susipažinti 🙂

RM POKYČIO PROJEKTAS

 

 • Vasario 17 dieną mokyklos mokytojai, įgyvendindami „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ projekto pokytį, lankėsi Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje. Ši mokykla yra vienintelė Lietuvoje, kurios patirtį diegiant ir taikant IKT pradiniame ugdyme apibendrino UNESCO švietimo informacinių technologijų institutas. Mokytojos sėmėsi patirties informacinių, komunikacinių technologijų diegimo ir taikymo pradiniame ugdyme klausimais. Dėkojame progimnazijos vadovei – Jūratei Lazdauskienei, pavaduotojai – Ingridai Lukošienei ir mokytojoms už pasidalintą patirtį, praktinius užsiėmimus, bei nuoširdų priėmimą!
 • Vasario 19 d. mokytojų kolektyvas metodiniame susirinkime kalbėjosi apie ugdymo ir vertinimo proceso tobulinimą, suplanavo pagrindines veiklas, renginius, kurie vyks vasario ir kovo mėnesiais, pasidalino išvykos į Tauragės „Šaltinio“ progimnaziją įspūdžiais. Numatė tolimesnes projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ veiklas. Bendradarbiaudami grupėse, sudarė pamokų ciklo „Informatika be kompiuterio“ planą.
 • Vasario 20 d. dalyvavome respublikinėje praktinėje mokytojų konferencijoje „Kryptingas informatikos ugdymas 1- 4 kl.“, kurią organizavo Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija. Išklausiusios pranešimus, mokytojos dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose!
 • Vasario 21 d. trijų mokytojų komanda dalyvavo projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ mokymuose, tema „Aktyvaus mokymo(si) planavimas ir organizavimas“.

 

 

 • 2020 m. pavasarį prasidėjusi COVID-19 pandemija gerokai pakoregavo mūsų bendruomenės pokyčio įgyvendinimo planus: ne visi susitikimai įvyko, ne visuose mokymuose pavyko sudalyvauti, vaikams planuotos edukacijos taip pat buvo atidėtos. Nepaisant to mokyklos RM pokyčio komanda išlieka optimistiška, o organizuojamas nuotolinis ugdymas atvėrė mums daugiau galimybių negu grėsmių (juk planavome su projekto pagalba pamokose naudoti daugiau informacinių komunikacinių technologijų) 🙂 Sugrįžę po vasaros ir prisitaikę prie naujų mokymo(si) sąlygų, su RM konsultanto pagalba peržiūrėjome savo projektą, jį pakoregavome ir pristatome bendruomenei kaip sekėsi iki šiol ir kas numatyta toliau.

Pokyčio projekto atnaujinimas