Šiandien 3b dalyvavo Olimpiniame piknike Prezidentūroje. Dalyvavo įvairiose sportinėse rungtynėse, piknikavo, pasisveikino su Prezidentu ir gavo medalius