2b klasės mokiniai sausio 13-osios įvykių minėjimą vykdė visą savaitę. Kirpo ir spalvino neužmirštuoles gėles, kurios papuošė mokyklos koridorių. Taip pat kūrė trispalves gėles, kurios papuošė klasę. Penktadienio dieną pradėjo aukas pagerbdami tylos minute. Vėliau tinkamai išklausė informaciją apie įvykius, kurie vyko 1991 metais bei sukūrė plakatą įvykių aukoms pagerbti.