4a klasės mokiniai įkvėpti perskaityto Kazio Sajos pasakojimo „Kada nors kitą kartą“, nusprendė paruošti padėkos dovanėles mokyklos darbuotojams. Juk mokykloje be mokytojų dirba daug žmonių apie kuriuos užmirštame – o jie nepaprastai svarbūs! Vaikai džiaugėsi nustebinę direktorę, pavaduotoją, budėtoją, raštinės darbuotoją, mokinio pagalbos specialistus, stalių, valgyklos šeimininkes. Ko nesutiko – pad