3a klasės mokiniai žinių apie Lietuvos istoriją šiandien sėmėsi Gedimino pilyje, dalyvaudami edukacijoje „Duok penkis geležiniam Vilkui“. Iš kur mes žinome, kad Vilniui 700 metų? Kokie kunigaikščio Gedimino nuopelnai Lietuvai? Iš ko susideda pilies ansamblis? Į gausybę klausimų atsakymus radome ir pasidžiaugdami saulės spinduliais užkopėme į bokšto viršūnę!