Kas tirpsta vandenyje? Pirmiausia 4b mokiniai išsiaiškino medžiagų pavadinimus. Tuomet išsikėlė tezes-spėjimus, kas tirps vandenyje. Galiausiai tyrinėjo, tirpino įvairias medžiagas vandenyje. Išvadas formulavo ir apibedrino. Vaikams buvo ir juoko, ir nuostabos. O klasėje daug, daug triukšmo. Kas rodė mokinių didelį susidomėjimą ir įsitraukimą į pamokos temą.