Kol mokiniai skaičiuoja paskutines atostogų dienas, mokytojos intensyviai ruošiasi jų sugrįžimui. Kviečiame susipažinti ką spėjome nuveikti šią savaitę:
  • Vasario 17 dieną mokyklos mokytojai, įgyvendindami „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ projekto pokytį, lankėsi Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje. Ši mokykla yra vienintelė Lietuvoje, kurios patirtį diegiant ir taikant IKT pradiniame ugdyme apibendrino UNESCO švietimo informacinių technologijų institutas. Mokytojos sėmėsi patirties informacinių, komunikacinių technologijų diegimo ir taikymo pradiniame ugdyme klausimais. Dėkojame progimnazijos vadovei – Jūratei Lazdauskienei, pavaduotojai – Ingridai Lukošienei ir mokytojoms už pasidalintą patirtį, praktinius užsiėmimus, bei nuoširdų priėmimą!
  • Vasario 19d. mokytojų kolektyvas metodiniame susirinkime kalbėjosi apie ugdymo ir vertinimo proceso tobulinimą, suplanavo pagrindines veiklas, renginius, kurie vyks vasario ir kovo mėnesiais, pasidalino išvykos į Tauragės „Šaltinio“ progimnaziją įspūdžiais. Numatė tolimesnes projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ veiklas. Bendradarbiaudami grupėse, sudarė pamokų ciklo „Informatika be kompiuterio“ planą.
  • Vasario 20 d. dalyvavome respublikinėje praktinėje mokytojų konferencijoje „Kryptingas informatikos ugdymas 1- 4 kl.“, kurią organizavo Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija. Išklausiusios pranešimus, mokytojos dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose!
  • Vasario 21 d. trijų mokytojų komanda dalyvavo projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ mokymuose, tema „Aktyvaus mokymo(si) planavimas ir organizavimas“.
Taigi, mieli mokiniai, mes Jums pasiruošę! 🙂