Noriu pasidžiaugti ir padėkoti visiems dalyvavusiems akcijoje „Knygų Kalėdos“ ir dovanojusiems knygas. Jūsų gerumo dėka praturtėjome 64 naujomis ir vertingomis knygomis. Turtingesni ir įvairesni bibliotekos fondai – daugiau galimybių skaitytojams!

Nuoširdžiai dėkoju pavaduotojai Viktorijai Vitkauskienei, mokytojai Jurgai Girjotienei,  mokiniams: Gabijai Švabovič 1c, Rusnei Zarauskaitei 1c, Viktorijai Bai 1c, Adrijan Jankunec 2a, Irminai Andrejevai 2b, Kamilei Kondrackytei 2b, Mėtai Kapočiūtei 2b, Evelinai Korzikaitei  2c, Neringai Semaškaitei 2c, Algirdui Tamošaičiui 2c, Elijui Michno 3a, Martynai Burlingytei 3b.

Visiems dovanojusiems knygas buvo įteiktos padėkos.

Dėkoju už Jūsų gerumą ir kviečiu aplankyti dovanotų knygų parodą.

 

Bibliotekininkė Violė Grinkevičienė