Kiekvieną paskutinį mėnesio penktadienį jau antrus metus 3c klasėje tradiciškai vyksta skaitytų knygų pristatymas. Mokiniai kūrybingai papasakoja apie perskaitytą knygą : apsirengia knygos personažu, vaidina su pasigamintais veikėjais, piešia piešinius, paruošia pristatymą skaidrių pagalba. Mokinių pristatymas sudomina klasės draugus  ir jie noriai dalinasi savo turimomis knygomis. Kiti gi skuba į mokyklos biblioteką  ir ten randa norimą skaityti knygą.