„Bitučių“ grupės mokiniai dalyvauja Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų STEAM kūrybinių darbų „Ateities miesto pastatai ir statiniai“ parodoje.