Mieli Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos bendruomenės nariai !

Dėkojame Jums, kad esate kartu su mumis ir kasmet prisidedate prie mokyklos rėmimo, skirdami 1,2 % nuo gyventojų pajamų mokesčio. Jūsų finansinė parama – didelė paspirtis gerinti mokinių ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti edukacines ir mokymo(si) aplinkas, stiprinti mokyklos materialinę bazę.

Paramos formos pildymas:

  1. Prisijunkite prie Elektroninės deklaravimo sistemos.
  2. Viršutiniame meniu pasirinkite „Deklaravimas“.
  3. Kairėje pasirinkite „Pildyti formą“ ir atsidariusiame lange išsirinkite „Prašymas skirti paramą“.
  4. Jeigu dar nesate šios formos pildęs(-džiusi) internetu, pasirinkite „Pildyti naują formą“.
  5. Laukelyje „Forma elektroniniam pildymui“ spauskite „Pildyti formą tiesiogiai portale“.
  6. Jeigu jau esate šią formą pildęs(-džiusi) internetu, pasirinkite „Pildyti ankstesnės pagrindu“.
  7. Atsidariusiame lange pasirinkite FR0512 formą elektroniniam pildymui – spauskite „Pildyti dokumentą šio pagrindu“.
  8. Formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite asmeninius duomenis bei šiuos laukelius:

5   | Mokestinis laikotarpis – 2023;
6S | Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą (pažymėkite „X“);
E1 | Gavėjo tipas – 2;
E2 | Gavėjo identifikacinis numeris – 190016165;
E3 | Mokesčio dalies paskirtis – Vilniaus miesto Pelėdos pradinė mokykla

(įrašykite tiek kiek užteks langelių)
E4 | Mokesčio dalies dydis (procentais) – iki 1,20;
E5 | Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio – skiltyje pasirinkite mokesčio dalies skyrimo laikotarpį: 2024/… / 2026 (pildoma tik norint paramą skirti ilgiau nei 1 metus) ;.

  1. Užpildžius formą, dešiniajame viršutiniame kampe paspauskite „Pateikti deklaraciją“ ir patvirtinkite.