3a klasės mokiniai Laisvės gynėjų dieną paminėjo ypatingai. Dalyvaudami mokytojos Rasitos pravestoje „Minecraft Education Edition“ pamokoje turėjo galimybę pasijusti tikrais sausio 13-osios įvykių dalyviais. Bendradarbiaudami prie televizijos bokšto statė barikadas, kūrė laužus ir dalino arbatą susirinkusiems. Vėliau, panaudodami gražiausias tris spalvas pynė juosteles, kuriomis pasipuošus patvirtino – atmintis gyva, nes liudija!