3a klasės mokiniai šiais mokslo metais įsitrauktė į projektą „Mokomės žaidžiant: pasaulio pažinimas kitaip“. Projekto tikslas – remiantis patyriminio ugdymo principais sužaidybinti pasaulio pažinimo pamokas ir ugdyti mokinių dalykines ir bendrąsias kompetencijas.  Projekto metu mokytoja Rasita pasaulio pažinimo pamokose naudoja „Minecraft education edition“ sukurtą mokomąją medžiagą. Vaikai pamokose mokydamiesi su Minecraft programa patiria atradimo, pažinimo, kūrybos džiaugsmą. Jie įtvirtina jau esamas pasaulio pažinimo žinias ir įgija naujų, mokosi spręsti iškilusias problemas savarankiškai ir komandoje, praplečia savo akiratį.