2023 m. lapkričio 8 d. buvo galutinai suformuota naujoji Mokyklos taryba!
Dėkojame už nuoširdų darbą ir iniciatyvumą savo kadenciją baigusiai Mokyklos tarybai, o naujai išrinktiems nariams linkime sėkmės ir prasmingų darbų!
Naujoji taryba:

1. Inga Šareikaitė –vyr. mokytoja – tarybos pirmininkė;

2. Aušra Sakalauskienė – vyr. mokytoja;

3. Neringa Kačkienė – psichologė;

4. Milda Kryžanauskaitė – socialinė pedagogė;

5. Gintarė Prievelytė – tėvelių atstovė;

6. Laura Sakalauskienė – tėvelių atstovė;

7. Rasa Petraitytė – tėvelių atstovė;

8. Jūratė Venskutė – tėvelių atstovė;

9. Dainius Andziulis – vietos bendruomenės atstovas.