Padėka už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje „Pergalės šviesa“.