„Boružėlių“ priešmokyklinės grupės mokiniai dalyvauja Vilniaus lopšelio-darželio „Pelenė“ organizuojamoje respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų, pedagogų STEAM kūrybinių darbų nuotraukų parodoje ,,Ateities miesto pastatai ir statiniai“.