„Boružėlės“ grupės mokiniai dalyvauja Vilniaus lopšelio-darželio „Pelėda“ respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinio STEAM projekto „Susitiko mūs pirštukai, rado siūlų kamuoliuką“ parodoje. Kūrė rankdarbį iš siūlų „Gyvatė“.