„Bitučių“ grupės mokiniai dalyvauja Vilniaus lopšelio-darželio „Pelėda“ respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinio STEAM projekto

„Susitiko mūs pirštukai, rado siūlų kamuoliuką“ parodoje.