4b klasės mokiniai per pasaulio pažinimo pamokas mokėsi, o savo žinias gilino grupėmis apie Žalgirio mūšį. Pagilintas žinias pristatė įvairiomis formomis – plakatais, maketais, skaidrėmis.