Mokslo metų pabaiga jau ne už kalnų, todėl į paskutinį savo šių metų posėdį susirinko ir „Pelėdžiukų tarybos“  nariai. Posėdžio metu mokiniai aptarė savo metų veiklą, teikė pasiūlymus kitiems metams, o direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsidėkodama tarybos nariams už nuoširdų šių metų darbą įteikė jiems padėkos raštus ir dovanėles.
Pateikiame ir Jums trumpą šių metų „Pelėdžiukų tarybos“ narių nuveiktų darbų ataskaitą 🙂
  • Sukurtos ir visiems mokyklos mokiniams pristatytos „Mokinių elgesio taisyklės“;
  • Mokytojų dienos proga pasveikintos mokytojos;
  • Moters dienos proga pasveikintos visos mokykloje dirbančios mokytojos;
  • Teikti siūlymai mokyklos mokytojams ir administracijai dėl edukacinių erdvių atnaujinimo ir ugdymo proceso paįvairinimo mokiniams;
  • Kalėdinis, Kovo 11-osios ir Velykinis sveikinimai mokyklos bendruomenei.