2019 m. rugsėjo 26 d. vyko pirmasis „Pelėdžiukų tarybos“ posėdis. „Pelėdžiukų tarybą“ sudaro 10 1-4 klasių mokinių deleguoti atstovai. Posėdžio metu Tarybos nariai susipažino, išsirinko savo pirmininkę, sekretorę, pasiskirstė darbais ir pareigomis.
Linkime naujai Tarybai sėkmės darbuose!