Įgyvendinant Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamą visuomenės aplinkosauginio švietimo projektą, mūsų mokykloje spalio 21 dieną buvo suorganizuota tiek didelių, tiek mažų Justiniškių bendruomenės narių bendra aplinkos tvarkymo talka. Trečių ir ketvirtų klasių mokiniai kartu su savo klasių vadovais, tėveliais, svečiais bei mokyklos socialine pedagoge, psichologe ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui tvarkydami aplinką ne tik susitelkę naudingai padirbėjo miesto labui, įkūrė naujas lysves mokyklos teritorijoje, bet ir sveikai bei nuotaikingai praleido laiką gryname ore. Džiaugiamės talkininkų įsitraukimu ir išreikštu noru suorganizuoti bendrą pavasario talką.
Dėkojame mūsų projekto partneriams, t.y. Vilniaus lopšelio – darželio „Justinukas“ darbuotojams ir Justiniškių seniūnijos atstovams, kurie prisidėjo prie bendros talkos įgyvendinimo.