Visą kovo mėnesį 2c klasės mokiniai dalyvavo ilgalaikiame projekte –
„Skaitau tyrinėdamas“. Jo metu ne tik tobulino savo skaitymo
gebėjimus, nagrinėdami O. Proislerio knygos „Vaiduokliukas“ siužetą,
bet ir mokėsi dirbti komandoje, pagarbiai išsakyti savo nuomonę, ją
argumentuoti ir išklausyti kitą. Įgytas žinias mokiniai demonstravo
dalyvaudami mokinių debatuose „Vaiduokliukas – geras ar blogas?“. Buvo
įdomu ir naudinga! 👻