SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS 2021–2022 MOKSLO METAIS

Mokiniams gali būti teikiama šių rūšių socialinė parama:
• nemokamas maitinimas (pusryčiai, pietūs, pavakariai ir maitinimas mokyklose organizuojamose vasaros poilsio stovyklose);
• parama mokinio reikmenims įsigyti (80 Eur per kalendorinius metus).

Nuo rugsėjo 1 d. priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams nemokami pietūs mokykloje bus organizuojami be atskiro prašymo, nevertinant gaunamų pajamų.
Mokiniams nemokamas maitinimas skiriamas iki mokslo metų ugdymo proceso pabaigos.

Daugiau informacijos, ar mokinys gali gauti socialinę paramą, rasite čia: APIE PARAMĄ
Jeigu kiltų daugiau klausimų, prašome kreiptis:
• dėl paramos mokiniams (maitinimo ir reikmenų) skyrimo vertinant pajamas – į Socialinių išmokų skyrių tel. 8 700 35545.
• dėl paramos (maitinimo) mokiniams organizavimo mokyklose – į mokyklos socialinę pedagogę Janiną Ovčinikovą, janina@peledospradine.lt