2018 m. gruodžio 7 d. mokyklos aktų salėje vyko Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ koncertas „Kalėdų stebuklo belaukiant“.
Mokiniai visą pamoką džiaugėsi gyva muzika ir choristų pasirodymu. „Lyros“ auklėtinių atliekama programa į mokyklą atnešė šventinę nuotaiką ir smagiai nuteikė artėjančiam savaitgaliui.
Dėkojame „Lyros“ muzikos mokyklos mokiniams bei jų vadovei Daliai Puišienei už jau tradicija tampantį kalėdinį susitikimą!