Pelėdos pradinė mokykla, kaip ir daugelis Vilniaus mokyklų dalyvavo projekte-Vilnius yra mokykla. Visus mokslo metus mokytojai į savo pamokas įterpdavo ir pamokas už mokyklos ribų. Na ir nebuvo nepastebėti EDU administratorių! Štai kokių dovanų susilaukta iš projekto organizatorių Vilnius yra mokykla