Mūsų mokykla dalyvauja Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamame visuomenės aplinkosauginio švietimo projekte. Mokyklos bendruomenė kartu su projekto partneriais, t.y. Vilniaus lopšeliu – darželiu „Justinukas“, Vilniaus Medeinos pradine mokykla ir Justiniškių seniūnija, iki šių metų gruodžio dalyvaus įvairiose gamtamokslinėse veiklose, kurių metu bus perteikiamos žinios apie gamtos įvairovę, joje vykstančius procesus bei formuojamas darnus ryšis su aplinka.
Įgyvendinant minėto projekto veiklas rugsėjį mokyklos teritorijoje buvo įkurtos žaliosios edukacinės erdvės. Erdvių įkūrime dalyvavo trečių ir ketvirtų klasių mokiniai bei jų klasių vadovai, kuriems talkino mokyklos direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui, socialinė pedagogė, psichologė, direktorės pavaduotoja ūkio reikalams ir ūkio skyriaus darbuotojai. Ketvirtų klasių mokiniai dalyvaudami patyriminėje edukacijoje apie vaismedžius, susipažino su šešių skirtingų uogų krūmais, pažino jų išskirtines savybes ir juos pasodino. Trečių klasių mokiniai atlikdami įvairias užduotis ir plėtodami žinias apie daržininkystę bei kompostavimą, žingsnis po žingsnio mokyklos kieme įkūrė pakeliamas lysves, kuriose patys sodino daržoves, žalumynus ir gėles. Vaikams, taip pat buvo sudarytos galimybės atpažinti ir pažinti mokyklos teritorijoje augančius medžius ir patiems prie atitinkamų medžių įsmeigti lenteles su jų pavadinimais ir išskirtiniais bruožais.
Vaikai su dideliu užsidegimu dalyvavo erdvių įkūrimo procese ir nekantriai laukia natūralaus erdvių pokyčio. Mokiniams yra sudaryta puiki galimybė stebėti mokyklos teritorijoje augančių medžių, uogakrūmių, pasodintų daržovių, žalumynų ir gėlių augimo procesą bei tyrinėti panašumus, skirtumus ir suvokti jų teikiamą naudą. Vaikai, pasinaudodami daržo bei komposto erdvėmis, turi galimybę užsiimti ekologiška daržininkyste.
Džiugu, kad mokyklos teritorijoje įkurtomis erdvėmis edukaciniais tikslais galės pasinaudoti tiek mokyklos Vilniaus miesto savivaldybės finansuojamo visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto partneriai, tiek ir kiti smalsūs bei žingeidūs miesto gyventojai.

Vilniaus „Pelėdos“ pradinės mokyklos bendruomenė kuria žaliąsias edukacines erdves