Gestų kalba – kalba, kuri suvokiama vizualiai ir perduodama rankų ar kitų kūno dalių judesiais
bei padėtimi. Šią savaitę mokykloje vyko susitikimai su Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų
ugdymo centro specialistėmis. Vaikai sužinojo apie gestų kalbą, kuo kurtieji skiriasi nuo
neprigirdinčiųjų, išmoko gestų, susipažino su gestų kalbos abėcėle. Vaikams buvo smagu rodyti
gestais savo vardus.

Bibliotekininkė Violė