Informuojame, kad, vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos 2019-09-11 d. sprendimu Nr. 1-224 patvirtintu „Mokinių pavėžėjimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašu,

tėvai (globėjai, rūpintojai) iki rugsėjo 10 d. gali kreiptis į mokyklos socialinę pedagogę dėl važiavimo išlaidų kompensavimo ar specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių pavėžėjimo.

Norint gauti kompensaciją, būtina atitikti vieną iš kriterijų:

ü  Gyventi kaime ar miestelyje ir lankyti arčiausiai esančią ugdymo įstaigą;

ü  Turėti didelių, labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

Kilus klausimams kreipkitės į mokyklos socialinę pedagogę Janiną Ovčinikovą, el.paštu janina@peledospradine.lt

PRAŠYMAS DĖL VAŽIAVIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO

PRAŠYMAS DĖL MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMO ORGANIZAVIMO