Mokinių mokymo plaukti formaliojo švietimo programa “Mokėk plaukti ir saugiai elkis vandenyje” – formaliojo švietimo kūno kultūros ugdymo programos dalis, apimanti antrųjų klasių mokinių mokymo plaukti programos įgyvendinimą, vykdoma bendrojo ugdymo mokyklos arba bendrojo ugdymo mokyklos kartu su formalųjį švietimą papildančia ugdymo mokykla. Projekte dalyvauja visa moksleivių klasė, užsiėmimai vyksta fizinio lavinimo pamokų metu. Projektas trunka visus mokslo metus (32 plaukimo pamokos).