Ketvirtokų išleistuvės

2021 m. birželio 14 d. vakarą ketvirtokai su tėveliais rinkosi į mokyklos kiemelį. Kartu įveikėme visus netikėtumus ir šių mokslo metų iššūkius ir išleidome dar vieną šaunią mokinių kartą!
28-ąjai mokinių laidai išdalinome Pradinio ugdymo programos baigimo pažymėjimus – pirmą mokslo pasiekimų dokumentą!
Linkime ketvirtokams smagių ir prasmingų vasaros atostogų, sėkmingų kitų mokslo metų. Mūsų mokykloje jūs visada laukiami!

Fizinio aktyvumo skatinimo projektas - "Aš, tėtis ir mama - aktyviai judanti šeima!"

Mokykla nuo 2019-2020 m. m. įsitraukė į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos finansuojamą bei VšĮ Sveikatos mokymų instituto įgyvendinamą fizinio aktyvumo skatinimo projektą - "Aš tėtis ir mama - aktyviai judanti šeima!".

Projekto tikslas - padėti pradinių mokyklų mokiniams tapti, būti ir išlikti fiziškai aktyviais, įtraukiant šeimos narius ir mokytojus.

Uždaviniai:

1. Motyvuoti ir įgalinti pradinių klasių mokinius tapti, būti ir išlikti fiziškai aktyviais ir suteikti bei įtvirtinti sveikos mitybos supratimą.

2. Įgalinti pradinių klasių mokytojus gebėti skatinti ir palaikyti mokinių fizinį aktyvumą ir sveikos mitybos įpročius.

3. Suformuoti mokinių tėvų sveikos gyvensenos nuostatas visai šeimai.

4. Sukurti pradinių klasių mokinių fizinio aktyvumo skatinimo algoritmą (modelį) ir išplatinti jį visų Lietuvos savivaldybių Visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos specialistams.

2019-2020 m. m. mūsų mokyklos pirmokai projekto vykdymo laikotarpiu aktyviai mankštinosi ir įgijo teorinių fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos žinių. Klasėse kartu su mokytoja prieš pamokas buvo atliekamos mankštos, po pamokų vaikai turėjo galimybę mokykloje lankyti sporto treniruotes.

Į veiklas buvo įtraukti ir specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintys mokiniai. Kaip motyvaciniai renginiai buvo vykdomi fzinio aktyvumo konkursai, piešinių sveikos mitybos tema konkursai, vasaros sporto stovykla (kurioje dalyvavo net 18 mūsų mokinukų!).

Dalinamės 2020 m. vasaros stovyklos "6 galių valdovai" akimirkomis:

2020-2021 m. m. tęsiame bendradarbiavimą su projekto organitaroriais ir į veiklas įtraukėme šių metų pirmokus!

„Informatikos ir technologinės kūrybos ugdymo programos įgyvendinimas pradinėse klasėse“

Mūsų mokykla yra viena iš 26-ių sostinės mokyklų, kuriuos nuo šių metų startuoja su Vilniaus švietimo pažangos centro pilotiniu projektu „Informatikos ir  technologinės kūrybos ugdymo programos įgyvendinimas pradinėse klasėse“. Mūsų pradinukai dalyvaus pamokose, kuriose jie savo smalsumą technologijoms galės paversti praktiniais įgūdžiais – įvaldys įvairias skaitmeninės kūrybos priemones, tokias kaip kūrybinis programavimas ar virtualios realybės kūrimas, išbandys ir dirbtinio intelekto kūrimo pagrindus, ugdys problemų sprendimų įgūdžius, stiprins kritinį bei loginį mąstymą.
Projekte dalyvauja visi 1-4 kl. mokiniai, informatikos pamokas veda klasių mokytojos, startuojame nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

„Savarankiškas žmogus – laimingas žmogus: pedagogų ir tėvų autoriteto svarba stiprinant vaikų skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius“

2020-09-18 d. Vilniaus ,,Pelėdos“ pradinė mokykla su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį (Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-03-0039) dėl projekto „Savarankiškas žmogus – laimingas žmogus: pedagogų ir tėvų autoriteto svarba stiprinant vaikų skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius“ įgyvendinimo. Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų. 

Projekto partneriai - Rietavo sav. Tverų gimnazija, Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija, Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija. 

Projektu siekiama stiprinti tėvų ir pedagogų ryšį su vaikais, lavinant jų skaitymo ir teksto suvokimo gebėjimus. Šis projektas sudarys palankias sąlygas įtvirtinti mokinių skaitymo ir teksto interpretavimo dalykines žinias bei sustiprins asmenines vaikų kompetencijas kuriant pagarba ir pasitikėjimu grįstus santykius su tėvais, pedagogais ir bendraamžiais. Per mokslo metus bus pasiekta kiekvieno mokinio asmeninė pažanga atsižvelgiant į mokymosi startą bei asmenines raidos galimybes, mokiniui optimalų tempą ir bendrosiose ugdymo programose numatytus reikalavimus. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus suorganizuota 10 kūrybinių dirbtuvių projekte dalyvaujančių mokyklų mokytojams ir 48 kūrybinės dirbtuvės mokyklos bendruomenei „Draugauk, skaityk ir tobulėk“, po 12 kiekvienoje iš projekte dalyvaujančių mokyklų. Projekte bus suorganizuotos 2 bendruomeniškumo stovyklos visoms projekte dalyvaujančioms mokykloms „Tėvai vaikams – vaikai tėvams“.

Projekto dalyviai – tėvai, pedagogai ir vaikai vadovausis šiomis pagrindinėmis vertybėmis – empatija, solidarumu, bendru darbu, pasitikėjimu savimi ir vieni kitais. Vaikai, kartu su tėvais ir pedagogais atlikdami kūrybines užduotis, mokysis iš suaugusiųjų kūrybiškumo raiškos pavyzdžio. Ugdytojai skatins vaikus kūrybiškai ir lanksčiai mąstyti, savarankiškai spręsti problemas ir įveikti jiems iškilusius sunkumus, ugdysis pasitikėjimą savimi valdant sudėtingas gyvenimiškas situacijas, mokysis būti empatiški šalia esantiems, o tai padės kurti visaverčius tarpusavio santykius lavinant skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius.

Įgyvendinus projektą bus pasiekti du stebėsenos rodikliai: ,,ESF finansavimą ugdymo kokybei gerinti gavusios mokyklos“ (rodiklio kodas P.N.728) – 4 mokyklos ir ,,Švietimo įstaigų darbuotojai, kurie dalyvavo ESF veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas“ (rodiklio kodas P.S.382) – 24 asmenys.

 • Vilniaus „Pelėdos" pradinė mokykla kartu su partneriais: Rietavo sav. Tverų gimnazija, Vilniaus Sausio 13-osios progimnazija, Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija, pradėjo įgyvendinti vaikų skaitymo ir bendruomenės narių tarpusavio santykių stiprinimo projektą „Savarankiškas žmogus – laimingas žmogus: pedagogų ir tėvų autoriteto svarba stiprinant vaikų skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius“. 2020 m. spalio 14 d. įvyko pirmasis projekte dalyvaujančių mokytojų susitikimas, kurio metu buvo pristatomos autentinės mokyklų patirtys bei išryškinti vaikų skaitymo sunkumai. Kūrybingi mokytojai aptarė įgyvendinamų veiklų planą ir pradėjo kurti autentiškus darbo su vaikais metodus, stiprinant vaikų skaitymo įgūdžius.

Startuojame!

Įsibėgėja trečiokų projektas „Savarankiškas žmogus –
laimingas žmogus: pedagogų ir tėvų autoriteto svarba stiprinant
vaikų skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžius“.

Jau įrengtos Skaitymo salelės laukia grįžtančių vaikų, o
tėvus - vaikus - mokytojus kviečia susitikti virtualios kūrybinės
dirbtuvės. Jas ves VŠĮ Vaikų ugdymas direktorė, VDU ŠA doc. dr.
Sigita Burvytė.

Iki malonaus susitikimo!

Mokytojos Jurgita Sizovienė ir Jurga Girjotienė

 

 • Kūrybinės dirbtuvės šeimoms!

 


Renkuosi mokyti!

Susipažinkime! Pokyčio projekto mokykloje komanda:
 1. Robertas Pampikas - direktorius;
 2. Viktorija Urbonaitė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 3. Ieva Sakalauskaitė - Ninelli - RM mokytoja;
 4. Jurgita Sizovienė - mokytoja - mentorė;
 5. Rasita Petrulevičienė - mokytoja;
 6. Inga Šareikaitė - mokytoja;
 7. Rūta Adomavičienė - mokytoja.
Veiklos:
 • 2019 m. gegužės mėnesį vyko visos mokyklos bendruomenės (vaikų, jų tėvų ir mokytojų) apklausa.Šio tyrimo tikslas - atlikti kiekvienos mokyklos, dalyvaujančios projekte, pokyčio tyrimą, apimantį visas tris įtraukiojo ugdymo dimensijas: politiką, kultūrą ir praktiką. Tyrimą vykdo su Mokyklų tobulinimo centru bendradarbiaujanti tyrėjų grupė, kurios vadovė – doc. dr. L. Miltenienė.
 • 2019 m. Birželio 11 d. mūsų mokyklos pokyčio komanda dalyvavo šventiniame projekto ,,Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ renginyje šv. Kotrynos bažnyčioje Vilniuje. Tai buvo aštuntosios ,,Renkuosi mokyti!“ mokytojų kartos išleistuvės ir jubiliejinės, dešimtosios, ,,Renkuosi mokyti!“ mokytojų kartos prisistatymas. Džiaugėmės scenoje matydamos į mūsų mokyklą atkeliaujančią mokytoją Ievą Sakalauskaitę – Nineli. O mūsų mokyklai, kaip naujai prisijungiančiai, buvo įteikta dalyvio lentelė. Projekto dalyvius sveikino Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas, Vilniaus miesto meras R. Šimašius, Mokyklų tobulinimo centro steigėja M. Vildžiūnienė ir projekto vadovė R. Žižienė. Koncertavo B. Dvariono muzikos mokyklos auklėtiniai ir dainininkė Monika Marija.

 

 • 2019 m. rugsėjo 25 d. vyko mūsų mokyklos pokyčio komandos formavimo sesija, kurios metu geriau pažinome vieni kitus!

 • 2019 m. spalio 28 - 29 dienomis vyko pirmieji mokymai mokyklos pokyčio komandos nariams. Jų metu vyko intensyvios diskusijos apie  ugdymą, jo įgyvendinimą ir pagrindinius uždavinius šiuolaikinei mokyklai. Mokymų metu atlikome kūrybinę užduotį - sukurti pokyčio automobilį ir pasiskirstyti vaidmenis, kas už ką būtų atsakingas, „vežant“ pokyčio projektą. Tikimės, jog tai dar vienas žingsnelis teigiamų pokyčių link!

2019 m. lapkričio 20 d. mokyklos pokyčio komanda susitiko su tyrėjais. Susitikimo metu buvo išsigrynintos mokyklos tobulintinos sritys, stipriosios pusės bei pasiruošta strateginei sesijai su konsultantais. Susitikime taip pat dalyvavo Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos komanda, todėl buvo galimybė kartu padiskutuoti, padėti vieni kitiems, pasidalinti gerąja patirtimi.

http://www.peledos.vilnius.lm.lt/projektai/renkuosi-mokyti/

2019 m. grudžio 9 d. Mokyklos pokyčio komanda susitiko su konsultantu aptarti paskutinių detalių dėl pokyčio projekto rengimo. Iki gruodžio 13 d. turi būti parengta pokyčio projekto įgyvendinimo ataskaita. Tikimės, jog pusę metų trukę pasirengimo darbai, mokymai, konsultacijos ir diskusijos atneš vaisių!

Ilgai derinome, svarstėme, diskutavome, konsultavomės ir pagaliau turime savo pokyčio projektą! 
Kviečiame susipažinti :)

RM POKYČIO PROJEKTAS

 

 • Vasario 17 dieną mokyklos mokytojai, įgyvendindami „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ projekto pokytį, lankėsi Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje. Ši mokykla yra vienintelė Lietuvoje, kurios patirtį diegiant ir taikant IKT pradiniame ugdyme apibendrino UNESCO švietimo informacinių technologijų institutas. Mokytojos sėmėsi patirties informacinių, komunikacinių technologijų diegimo ir taikymo pradiniame ugdyme klausimais. Dėkojame progimnazijos vadovei – Jūratei Lazdauskienei, pavaduotojai – Ingridai Lukošienei ir mokytojoms už pasidalintą patirtį, praktinius užsiėmimus, bei nuoširdų priėmimą!
 • Vasario 19 d. mokytojų kolektyvas metodiniame susirinkime kalbėjosi apie ugdymo ir vertinimo proceso tobulinimą, suplanavo pagrindines veiklas, renginius, kurie vyks vasario ir kovo mėnesiais, pasidalino išvykos į Tauragės „Šaltinio“ progimnaziją įspūdžiais. Numatė tolimesnes projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ veiklas. Bendradarbiaudami grupėse, sudarė pamokų ciklo „Informatika be kompiuterio“ planą.
 • Vasario 20 d. dalyvavome respublikinėje praktinėje mokytojų konferencijoje „Kryptingas informatikos ugdymas 1- 4 kl.“, kurią organizavo Vilniaus Barboros Radvilaitės progimnazija. Išklausiusios pranešimus, mokytojos dalyvavo praktiniuose užsiėmimuose!
 • Vasario 21 d. trijų mokytojų komanda dalyvavo projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ mokymuose, tema „Aktyvaus mokymo(si) planavimas ir organizavimas“.

 

 

 • 2020 m. pavasarį prasidėjusi COVID-19 pandemija gerokai pakoregavo mūsų bendruomenės pokyčio įgyvendinimo planus: ne visi susitikimai įvyko, ne visuose mokymuose pavyko sudalyvauti, vaikams planuotos edukacijos taip pat buvo atidėtos. Nepaisant to mokyklos RM pokyčio komanda išlieka optimistiška, o organizuojamas nuotolinis ugdymas atvėrė mums daugiau galimybių negu grėsmių (juk planavome su projekto pagalba pamokose naudoti daugiau informacinių komunikacinių technologijų) :) Sugrįžę po vasaros ir prisitaikę prie naujų mokymo(si) sąlygų, su RM konsultanto pagalba peržiūrėjome savo projektą, jį pakoregavome ir pristatome bendruomenei kaip sekėsi iki šiol ir kas numatyta toliau.

Pokyčio projekto atnaujinimas


Sveikatiada

„Sveikatiados iššūkis – 400g vaisių ir daržovių kasdien!“:

.
.
.
 • 3 a kl. su mokytoja Rasita Petrulevičiene
.tgh
.
.
.
.
.
.

 

„Sveikatiados iššūkis – nei dienos be mankštos!"
.
.